صفحه اصلی > بایگانی برچسب: مقابله با اضطراب

بایگانی برچسب: مقابله با اضطراب

آیا اضطراب شما نیاز به درمان دارد؟

استرس-اضطراب

اضطراب و استرس پاسخی مثبت یا منفی نسبت به تغییرات محیط اطراف خود است. بدن شما با پاسخ های فیزیکی، ذهنی، و احساسی به تغییراتی همچون عاشق شدن، شروع یک کار جدید، یا درد و رنج از دست دادن غیرمنتظره یک فرد واکنش می دهد. اضطراب یک احساس است که …

متن کامل