Tag Archives: مشکل نخبگان

ازعادت های اشتباهی که اعتماد به نفس شما را می کشد: کمال گرایی

کمال گرایی

برای تعیین مرزهای سلامتی، باید بر شش مانع مهم احساس اعتماد به نفس، احساس شادی، و موفق بودن در زندگی خود غلبه کنید. سومین مانع کمال گرایی است که در این مقاله به آن می پردازیم. آیا شما خود بزرگترین منتقد از خودتان هستید؟ انتظار بیش از حد از استانداردهای …

متن کامل