صفحه اصلی > بایگانی برچسب: مرگ ناگهانی فوتبالیست

بایگانی برچسب: مرگ ناگهانی فوتبالیست

مرگ ناگهانی در ورزش و روش های پیشگیری از آن

مرگ ناگهانی ورزشکاران

مرگ ناگهانی در ورزش و ورزشکاران یک رخداد بسیار نامطلوب و متاثر کننده است. اصولا به مرگ هایی که طی چند ساعت پس ازحمله اولیه قلبی به مرگ منتهی شوند مرگ ناگهانی می گوئیم. این رخداد میتواند هم در ورزشکاران آماتور و هم در ورزشکاران حرفه ای چه جوان و چه …

متن کامل