Tag Archives: مجاورت در دوستی

ابزار احساسات و همدلی ، از دیگر ابعاد صمیمیت در دوستی

ابراز احساسات و همدلی

  ابزار احساسات و همدلی : یکی از مزایای دوستی ، امکان ابراز احساسات واقعی و صمیمانه خود به دوستی صمیمی ، بدون نگرانی و ترس از سرزنش ،  زیر سوال رفتن و اعتماد داشتن به وجود گوشی شنوا و قلبی باز و مهربان است. گرچه درد دل کردن و …

متن کامل