صفحه اصلی > بایگانی برچسب: متخصص چشم پزشکی

بایگانی برچسب: متخصص چشم پزشکی

سن که زیاد میشه دید چشم کم میشه (با پیرچشمی و دردسرهایش چه کنیم)

سن که زیاد میشه دید چشم کم میشه

ماهنامه همشهری تندرستی – دکتر محمدرضا فرتوک زاده: می خواهی سوزنی را نخ کنی ولی نمی توانی؟ دوست داری روزنامه ات را به دقت بخوانی ولی کلمات را تار می بینی؟ برای خرید قصد داری با ماشین بیرون بروی ولی تابلوها به نظرت کم رنگ می رسند؟ حس می کنی …

متن کامل