Tag Archives: لبنیات و سرطان پستان

گوشت قرمز، لبنیات و سرطان پستان

گوشت قرمز، لبنیات و سرطان پستان

  سرطان پستان یکی از بیماریهای شایع زنان است که در سالهای اخیر شیوع بی رویه ای یافته است. یافتن راههای پیشگیری از بروز این بیماری بدلیل عوارض جبران ناپذیر آن یکی از مباحث مورد علاقه پزشکان و دانشمندان در سالهای اخیر بوده است. ارتباط عوامل تغذیه ای با بروز …

متن کامل