Tag Archives: عطش

انواع عطش از دیدگاه طب سنتی

عطش از دیدگاه طب سنتی

  آب عنصر حیاتی بدن همه موجودات زنده است. از دیدگاه طب سنتی تشنگی و عطش هم انواعی دارد. با دسته بندی انواع عطش و نیاز به آب متوجه مشکلاتی از بدن خود می شوید که نیازمند درمان هستند. دیدگاه طب سنتی ایرانی در مورد عطش ، تشنگی و نیاز …

متن کامل