Tag Archives: طلاق عاطفی چیست ؟

بشنویم از دل هایی که برای هم تنگ نمی شوند ( طلاق عاطفی یعنی چه ؟ )

طلاق عاطفی | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

با چرخاندن کلید ، مردی با چهره ی خسته در چهارچوبِ در ظاهر می شود. زن زیر لب سلامی می کند و به آشپزی مشغول می شود. تمام صحبت های آنان در سلام و خسته نباشید و چند کلمه عادی دیگر خلاصه می شود.  طلاق های عاطفی با اینکه زیر …

متن کامل