صفحه اصلی > بایگانی برچسب: شورای نگهبان

بایگانی برچسب: شورای نگهبان

شرایط جدید مهریه و ازدواج موقت

شرایط جدید مهریه و ازدواج موقت

  لایحه حمایت از خانواد‌‌ه، تیر ۱۳۸۶ به پیشنهاد‌‌ قوه‌قضاییه د‌‌ر جلسه هیات د‌‌ولت محمود‌‌ احمد‌‌ی‌نژاد‌‌ تصویب و به مجلس ارسال شد،اما با ورود‌‌ این لایحه به صحن علنی مجلس و اعلام جزییات بیشتری از آن د‌‌ر رسانه‌ها، واکنش گروه های مختلف جامعه متفاوت بود. قانون ازدواج موقت ( نظر …

متن کامل