Tag Archives: شب 23 ماه مبارک رمضان

اعمال شب 23 ماه مبارک رمضان ( شب قدر )

شب قدر

اعمال مخصوص شب بیست و سوم ماه رمضان در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، غیر از اعمال مشترک شب‌های قدر، اعمال دیگری نیز وارد شده است تا فردی که این شب را به احیا می‌گذراند در کنار اعمال مشترک شبهای قدر، آنها را نیز انجام دهد، که شرح …

متن کامل