Tag Archives: سنجش شنوایی

اطلاعات کامل از کم شنوایی

عوامل کم شنوایی را بهتر بشناسید تا بهتر بتوانید مقابله کنید. تعداد زیادی از کسانی که دچار کاهش شنوایی می شوند تصور می کنند که این مشکل غیر قابل بهبود است و بالعکس بعضی از افراد نیز فکر می کنند که این مشکل در هر صورت قابل درمان است و …

متن کامل