صفحه اصلی > بایگانی برچسب: سرمایه گذاری در حوزه سلامت

بایگانی برچسب: سرمایه گذاری در حوزه سلامت

نظام سلامت ایران و شش بسته سرمایه گذاری آقای وزیر

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت

دکتر سید حسن هاشمی در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه سلامت با بیان اینکه سرمایه گذاری‌های خارجی در حوزه سلامت در قالب بسته های شش گانه در پنل های این همایش معرفی می‌شوند، گفت: تصور من این است که با توجه به اینکه یکی از مهم …

متن کامل