صفحه اصلی > بایگانی برچسب: رویا

بایگانی برچسب: رویا

چرا کابوس می بینیم ؟

کابوس دیدن

حتما برای شما هم پیش آمده که نصفه شب یا هر زمان دیگری با دیدن کابوس هایی از خواب بپرید. در این حالت با داشتن تپش قلب و عرق سرد روی تمام تن خود بیدار می شوید. کابوس دیدن و رویا دیدن در یکی از فازهای خواب اتفاق می افتد …

متن کامل