صفحه اصلی > بایگانی برچسب: روش های شناختی رفتاری

بایگانی برچسب: روش های شناختی رفتاری

چالش صورت های بدون آرایش ، کدام زنان زیباترند ؟

زنان بدون آرایش

  حتما شما هم در روزهای اخیر سری به کلکسیون های چالش صورت های بدون آرایش سر زده اید. در این مجموعه ها عکس زنان و به خصوص بازیگرانی به چشم می خورد که از صورت بدون آرایش خود عکس گرفته اند و آن را در شبکه های اجتماعی به …

متن کامل

بپذیریم فقدان عزیزان پایان زندگی نیست !

پذیرش عدم مالکیت بر دیگران

  ایجاد روابط با دیگران در زندگی یک موهبت است نه حق مسلم. از دست دادن دیگران ، تمام شدن روابط چندین ساله یا بر هم خوردن روابط دوستانه ضربات شدیدی به یک طرف یا طرفین وارد می کند. باید بیاموزیم که چگونه با یک رابطه پایان یافته کنار بیاییم …

متن کامل

هویت فردی چیست؟

هویت فردی

هویت جهت دسترسی به اینکه افراد چه ماهیت و شخصیتی دارند ، چه تفکر و اندیشه و باورهایی دارند ، تمایلات و آرزوهایشان چیست ، چه کارهایی انجام می دهند ، چه محدودیت هایی دارند ، چه اعمال و رفتاری دارند ، و از چه حسب و نسبی برخوردارند ، ایفای …

متن کامل

آیا اضطراب شما نیاز به درمان دارد؟

استرس-اضطراب

اضطراب و استرس پاسخی مثبت یا منفی نسبت به تغییرات محیط اطراف خود است. بدن شما با پاسخ های فیزیکی، ذهنی، و احساسی به تغییراتی همچون عاشق شدن، شروع یک کار جدید، یا درد و رنج از دست دادن غیرمنتظره یک فرد واکنش می دهد. اضطراب یک احساس است که …

متن کامل