Tag Archives: روش های اجرایی در زندگی

خواسته های آقایان از زندگی مشترک چیست ؟

خواسته های آقایان از زندگی مشترک

شاید از دید دختران و زنان داشتن ظاهری آراسته برای شوهران کافی و جذاب به نظر برسد اما دیده شده برخی زنان با وجود زیبایی تمام همچنان زندگی ایده‌آلی ندارند. در واقع هرچند زیبایی و توجه به خود بخشی از خواسته مردان از همسرانشان است اما خواسته مردان به همین …

متن کامل

هدفمندی در زندگی

هدفمندی در زندگي

هدفمندی در زندگی ، مبتنی بر طرح و چهار چوبی است که بتواند سمت و سوی حرکت انسان را به سمتی که با فطرت او هماهنگی دارد رهنمون سازد. بدیهی است که حرکت مبتنی بر فطرت الهی گونه انسان در جهت یک زندگی متعالی، میتواند موجب رضایت خالق و بدنبال …

متن کامل