Tag Archives: روح

مطالبی در مورد روح و آیا فشار قبر واقعیت دارد ؟

فشار قبر | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

  جدا شدن روح از بدن هنگام مرگ قطعی ، در کسری از ثانیه انجام میشود. این لحظه چنان سریع اتفاق می افتد که حتی کسی که چشمانش لحظه مرگ باز است فرصت بستن آن را پیدا نمی کند. یکی از شیرین ترین تجربیات انسان ، دقیقا لحظه جدا شدن …

متن کامل