صفحه اصلی > بایگانی برچسب: روانشناسی ورزش

بایگانی برچسب: روانشناسی ورزش

چهار بهانه ی قانونی برای نرفتن سر جلسه تمرین !

چهار بهانه ی قانونی برای نرفتن سر جلسه تمرین

    هر کدام از ما ممکن است برای اینکه سر جلسه تمرینی خود حاضر نشویم از بهانه های مختلفی استفاده کنیم، در حالیکه در ورزش حرفه ای، اکثر ورزشکاران حرفه ای با وجود درد و بیماری، باز هم تمرین میکنند، درحالیکه نباید این کار را بکنند. به شخصه هیچ …

متن کامل