Tag Archives: رازک

خواص طبیعی گیاه رازک

رازک

رازک گیاهی است چند ساله ، 2 پایه و بالا رونده ، ساقه های رازک زاویه دار بوده و بلندی آن تا 10 متر می رسد و معمولا برای نگاهداری ساقه بالا رونده رازک پایه هایی در زمین نصب می کنند. گیاه رازک به حالت خودرو در جنگل ها و …

متن کامل