بایگانی/آرشیو برچسب ها : دکتر سیاری

سامانه یکپارچه بهداشت سیب طرح مهم حوزه بهداشت

دکتر علی اکبر سیاری | سلامت دات لایف

سامانه یکپارچه بهداشت سیب طرح مهم حوزه بهداشت وزارت بهداشت است. معاون بهداشت وزارت بهداشت ، عملیاتی شدن پرونده سلامت الکترونیک ، توجه به کیفیت آموزش مراقبین سلامت ، تقویت مراکز آموزش بهورزی در راستای افزایش کیفیت آموزش ها و نظارت‌ها و ساخت پایگاه‌ها و مراکز جامع خدمات سلامت مورد …

متن کامل