بایگانی/آرشیو برچسب ها : دوری از روزمرگی

روزمرگی در زندگی مشترک

روزمرگی

زوج ها در زندگی مشترک با مسایل مختلفی خواسته یا ناخواسته روبرو می شوند که اغلب آنها را نادیده می گیرند. مشکلات خود را به بحث بگذارید و بیان کنید اما بهتر است در شرایطی که همسر شما آرامش کافی دارد و آزاد است به آنها بپردازید.

متن کامل