صفحه اصلی > بایگانی برچسب: درمان اضطراب

بایگانی برچسب: درمان اضطراب

نُه راه برای آرام کردن ذهن مضطرب شما

نُه راه برای آرام کردن ذهن مضطرب شما

اضطراب می تواند آثار نامطلوبی روی شما داشته باشد، به طوری که تصمیم گیری و انجام دادن کاری برای حل مشکلتان را دشوار کند. همچنین اضطراب می تواند منجر به افکار پریشان شود، که شما را بیشتر مضطرب خواهد کرد و در نتیجه افکارتان پریشان تر خواهد شد و این …

متن کامل

آیا اضطراب شما نیاز به درمان دارد؟

استرس-اضطراب

اضطراب و استرس پاسخی مثبت یا منفی نسبت به تغییرات محیط اطراف خود است. بدن شما با پاسخ های فیزیکی، ذهنی، و احساسی به تغییراتی همچون عاشق شدن، شروع یک کار جدید، یا درد و رنج از دست دادن غیرمنتظره یک فرد واکنش می دهد. اضطراب یک احساس است که …

متن کامل