Tag Archives: درد زايمان

نشانه های رسیدن زمان زایمان را بشناسید

نشانه های رسیدن زمان زایمان را بشناسید

  آیا راهی برای پیش بینی زمام دقیق شروع درد زایمان وجود دارد ؟ نه هیچ راهی وجود ندارد، متخصصان به طور کامل نمی دانند که چه چیزی باعث شروع درد زایمان می شود؛ بنابراین هیچ راهی برای پیش بینی روز شروع درد زایمان وجود ندارد. بدن شما یک ماه …

متن کامل