Tag Archives: حرکات ورزشی پس از جراحی سینه

ورزش های بعد از جراحی پستان

ورزش های بعد از جراحی پستان

خانم هایی که تحت عمل جراحی پستان قرار می گیرند باید بدانند ، بدون در نظر گرفتن نوع جراحی که انجام داده اند نیاز دارند تا در روزهای پس از جراحی یک سری حرکات ورزشی را انجام دهند. این حرکات ورزشی به منظور کاهش عوارض جانبی ناشی از جراحی و …

متن کامل