صفحه اصلی > بایگانی برچسب: جهان بینی

بایگانی برچسب: جهان بینی

هدفمندی در زندگی

هدفمندی در زندگي

هدفمندی در زندگی ، مبتنی بر طرح و چهار چوبی است که بتواند سمت و سوی حرکت انسان را به سمتی که با فطرت او هماهنگی دارد رهنمون سازد. بدیهی است که حرکت مبتنی بر فطرت الهی گونه انسان در جهت یک زندگی متعالی، میتواند موجب رضایت خالق و بدنبال …

متن کامل