Tag Archives: جزئی نگری

دنیای متفــــاوت زنان و مردان

دنیای متفــــاوت زنان و مردان

پیشگفتار با توجه به آمار روزافزون طلاق در کشور که به شکل مرضی درآمده و پیامدهای ناخواسته آن، که به ‌صورت آسیب‌های فردی و اجتماعی برجامعه تحمیل می‌شود. بجاست یکی از عوامل اختلافات خانوادگی که کمتر به آن پرداخته شده و به شکل «نداشتن تفاهم اخلاقی» نمود پیدا می‌کند را …

متن کامل