صفحه اصلی > بایگانی برچسب: جااندازی فک

بایگانی برچسب: جااندازی فک

دررفتگی فک و تدابیر درمانی آن

دررفتگی فک

دررفتگی فک ممکن است به صورت قدامی ، خلفی و طرفی و یا فوقانی باشد. در بعضی اشخاص حرکات مفصل فک تحتانی بیش از حدِ طبیعی است. این تحرک زیاد ممکن است منجر به نیمه دررفتگی یا دررفتگی کامل مهره استخوان به بیرون  از حفره مفصل گردد. فرد بعد از …

متن کامل