Tag Archives: تعیین جنسیت بچه

تعیین جنسیت نوزاد با روش های سنتی

تعیین جنسیت نوزاد با روش های سنتی

پیشگفتار این روزها بحث تعیین جنسیت جنین به موضوع داغی تبدیل شده است. برای بسیاری از زوج‌های جوان حتی در جوامع پیشرفته مهم است، که بتوانند جنس فرزندشان را انتخاب کنند. سال‌هاست که دانشمندان و پژوهشگران علوم پزشکی نتایج تحقیقات خود درباره تاثیرگذاری کروموزوم‌های x وy مردان در تعیین جنسیت …

متن کامل