Tag Archives: تست خودشناسی

تست خود شناسی

تست خود شناسی

همه ما تصوراتی از خودمان داریم. شاید احساس می‌کنیم بسیار جذاب، باهوش یا سخت کوشیم. همچنین ممکن است احساس کنیم که بسیار بداخلاق، بیرحم و خودخواهیم. آزمون مفهوم خویشتن بـِک(BeckSelf-concept test)، به شما خواهد گفت که این تصوراتتان ضعیف است یا قوی. « تصور از خود »‌‌ همان ادراک از …

متن کامل