Tag Archives: بیماری روانی

تکنیک های تمدد اعصاب نیاز به تمرین دارد!

تکنیک های تمدد اعصاب نیاز به تمرین دارد!

  همانطور که تکنیک های تمدد اعصاب را یاد می گیرید شما از تنش های عضلانی و سایر احساسات فیزیکی استرس آگاه تر می شوید. هنگامی که به شما استرس وارد می شود می توانید با استفاده از تمرینات آرامش اعصاب استرس خود را کنترل کرده و بر آن غلبه …

متن کامل