بایگانی/آرشیو برچسب ها : بهترین زمان انجام ماموگرافی

ماموگرافی چیست و در مورد آن چه می دانید ؟

ماموگرافی

تصویربرداری از پستان به وسیله اشعه ایکس ماموگرافی نامیده می شود. ماموگرافی برای تعیین و تشخیص بیماری های پستان استفاده می شود. با استفاده از این روش می توان سرطان پستان را قبل از اینکه به صورت توده قابل لمس درآمده باشد کشف کرد. ماموگرافی دقیق ترین راه تشخیص سرطان پستان …

متن کامل