صفحه اصلی > بایگانی برچسب: برگشت شیر

بایگانی برچسب: برگشت شیر

بیانیه مشترک چهار انجمن آسم و آلرژی ایران، انجمن گوارش و کبد کودکان، انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر و انجمن پزشکان کودکان ایران

انجمن های پزشکی

  بیانیه مشترک چهار انجمن پزشکی ایران   با توجه به افزایش کاذب نگرانی خانواده های ایرانی نسبت به رگه های خونی موجود در مدفوع شیرخوار، برچسب آلرژی به شیر مادر به اشتباه به این شیرخواران زده می شود و مصرف شیرهای خاص ] شیرهای با میزان پایین پروتئین هیدرولیز …

متن کامل