Tag Archives: برنامه ریزی

روش برنامه ریزی استراتژیک برای کار و خانواده

روش برنامه ریزی استراتژیک برای کار و خانواده

دکتر زمانی در مقاله روش برنامه ریزی استراتژیک ( strategic planning ) برای کار و خانواده به راهنمایی زوج های جوان پرداخته اند تا زوج های جوان با استفاده از علم خود و شناخت موقعیت فعلی خود برای آینده (با مشورت افراد باتجربه)  برنامه ریزی کنند. با خواندن مقاله روش برنامه …

متن کامل