Tag Archives: بازی کردن با دستگاه تناسلی

مسایل جنسی مرتبط با کودکان را بدانیم

مسایل جنسی مرتبط با کودکان | سلامت دات لایف را هنمای زندگی سالم

  نشان دادن دستگاه تناسلی به همدیگر کودکان پیش دبستانی به دلیل داشتن حس کنجکاوی تمایل دارند که دستگاه تناسلی جنس مخالف را ببینند، در صورت مواجهه با چنین مسأله ای بایستی بدون اینکه واکنش تندی از خود نشان داد فقط توضیح داد که ناحیه تناسلی قسمت خصوصی افراد است …

متن کامل