Tag Archives: ایمنی در مسافرت

مراقبت های پزشکی در سفرهای هوایی

مراقبت های پزشکی در سفرهای فضایی

  برخی از افراد شرایط خاصی برای مسافرت های هوایی دارند. برخی دیگر نیز از شرایط داخل کابین هواپیما و خطرات احتمالی تهدید کننده در هنگام پرواز با هواپیما وحشت دارند. اما این که چه بیمارانی منع پرواز هوایی دارند و مراقبت های پزشکی در حین پرواز هوایی کدام ها …

متن کامل

نکات ایمنی مسافرت برای افراد دیابتی

دیابت و مسافرت

بیماران دیابتی در همه زمان ها و مکان ها باید مجهز به داروها و وسایل ایمنی باشند. نکات ایمنی مسافرت برای افراد دیابتی به این عزیزان کمک خواهد کرد تا سفر ایمن و سلامت را تجربه کنند. در این راستا یکی از مهم ترین زمان هایی که چارچوب زندگی بیمار در …

متن کامل