Tag Archives: ایجاد محل زندگی امن برای سالمندان

نُه راه برای پیشگیری از افتادن سالمندان در خانه

افتادن سالمندان

  اصلاحات ساده در خانه می تواند از شما و عزیزانتان دربرابر افتادن های خطرناک حفاظت کند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری می گوید امسال از هر سه سالمند یک نفر زمین می خورد، اما کمتر از نیمی از آن ها با دکتر خود درباره ی آن صحبت می کنند. …

متن کامل