بایگانی/آرشیو برچسب ها : افسردگی و چاقی

رابطه درمان افسردگی و موفقیت در کاهش وزن

افسردگی | سلامت دات لایف راهنمای زندگی سالم

مطالعات قبلی نشان داده اند که میزان فعالیت بدنی و افسردگی با هم در ارتباطند به طوری که افزایش فعالیت بدنی موجب بهبود افسردگی می شود و از طرف دیگر بهبود افسردگی سبب افزایش فعالیت بدنی می گردد. به عبارت دیگر فعالیت بدنی و افسردگی به موازات هم حرکت می …

متن کامل