صفحه اصلی > بایگانی برچسب: آمبولی ریه در ورزشکاران قدبلند

بایگانی برچسب: آمبولی ریه در ورزشکاران قدبلند

مرگ ناگهانی ورزشکاران (دلایل قلبی و غیر قلبی)

مرگ ناگهانی ورزشکاران

سندرم مرگ ناگهانی ورزشکاران یک رخداد بسیار نامطلوب و متأثر کننده است. اصولاً به مرگ هایی که طی یک ساعت پس از حمله اولیه قلبی به مرگ منتهی می شود مرگ ناگهانی می گویند. مرگ ناگهانی ورزشکاران در روزهای اخیر بیش از پیش جامعه ورزش آماتور و به خصوص حرفه ای …

متن کامل