صفحه اصلی > بایگانی برچسب: آشنایی با CPR

بایگانی برچسب: آشنایی با CPR

احیای قلبی – ریوی (CPR)

احیای قلبی - ریوی (CPR)

CPR به معنی احیای قلبی-ریوی، روشی اورژانسی و نجات بخش برای کسانی که بر اثر حوادثی ضربان قلب و تنفس آن قطع شده است، این حوادث ممکن است شوک الکتریکی، حمله ی قلبی و یا غرق شدن باشند. CPR شامل دو اقدام زیر می باشد: دادن تنفس مصنوعی به شخص …

متن کامل