صفحه اصلی > بایگانی برچسب: آشنایی با احیای قلبی ریوی در کوردکان

بایگانی برچسب: آشنایی با احیای قلبی ریوی در کوردکان

احیای قلبی – ریوی برای کودکان (۱ تا ۸ سال)

احیای قلبی – ریوی برای کودکان (۱ تا ۸ سال)

  CPR به معنی احیای قلبی- ریوی، روشی نجات بخش و اورژانسی برای کسانی است که بر اثر حوادثی مانند غرق شدن، خفگی، تنگی نفس و یا جراحات دیگر، تنفس و ضربان آن ها متوقف شده است. CPR شامل دو اقدام زیر می باشد : تنفس مصنوعی که اکسیژن را …

متن کامل