صفحه اصلی > Question > ژنی کوماستی

ژنی کوماستی

مهرشاد رشنو asked 2 سال ago

سلام من پسری شانزده ساله هستم و سه ساله دچار ژنی کوماستی شدم که دوران بلوغ برای پسران پیش میاد که طی شیش تا دو سال رفع میشود ولی من سه ساله که هنوز رفع نشده و نوک سینه هام باد داره