صفحه اصلی > Question > چرا من دهنم آفت می زنه؟

چرا من دهنم آفت می زنه؟

تمام پرسش هادسته بندی: بیماری هاچرا من دهنم آفت می زنه؟
1 پاسخ ها
دکتر محمد مهدی زمانی عضو سایت answered 3 سال ago

علت‌ دقیق‌ آفت دهانی هنوز مشخص نیست اما استرس و اضطراب، آسیب‌ مخاط‌ دهان‌ به دلیل مسواک زدن نادرست، درمان های دندانپزشکی و برخورد وسایل با بافت مخاط، خوردن غذا و نوشیدنی داغ‌، تحریک‌ ناشی‌ از غذاهای‌ ترش‌، اسیدی‌، تند و شورو همچنین عفونت های ویروسی از عوامل مستعد کننده آفت دهانی معرفی شده اند.