صفحه اصلی > Question > %d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86-%db%b6%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%ac

%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86-%db%b6%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%ac

تمام پرسش هادسته بندی: بیماری ها%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%86-%db%b6%db%b0-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%ac
فریده کارگهی asked 11 ماه ago

با سلام ۶۰ ساله هستم و حدود نه ماه پیش جراحی تنگی کانال داشته ام با اینکه ورزش و راه رفتن در آب را انجام میدهم همیشه کمر درد دارم لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر