صفحه اصلی > Question > %d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d9%8a%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%89

%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d9%8a%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%89

تمام پرسش هادسته بندی: بیماری ها%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d9%8a%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d9%89
ساناز asked 11 ماه ago

باعرض سلام و احترام ۵٢ روز پیش زایمان طبیعى داشتم، دودفعه هم مراجعه به پزشک داشتم برای چکاپ بخیه هام اخرین چکاپ مربوط به ۴٠ روز بعد از زایمانم بود که دکترم گفتن بخیه هام خوب شدن و مساله ای نیست از دو روز قبل دچار خونریزى شدم و متوجه یه نخ اویزان از واژنم! با آینه که نگاه کردم متوجه شدم بخیه های بیرونى و داخل باز شدن! زیر دلم هم از دیروز درد میکنه. با پزشکم تماس گرفتم گفتن زمانى که خونریزی کم شد مراجعه کنم! ایا باید منتظر بمونم تا خونریزیم کم بشه؟! باسپاس