آمپول

فرهاد مقیمی asked 2 سال ago

سلام ، آیا آمپول پرومتازین تست  آمفتامین و متامفتامین را مثبت میکند.

1 پاسخ ها
سلامت دات لایف answered 2 سال ago

سلام
بله، پرومتازین میتواند جواب مثبت کاذب برای آمفتامین و شیشه ایجاد کند.