آشتی

هوتن asked 2 سال ago

اگر پدر و مادرمان قهر کنند چطور انها را آشتی دهیم

1 پاسخ ها
سلامت دات لایف answered 2 سال ago

سلام
برای آشتی دادن دیگران، مستقیم وارد نشوید. برای مثال نگویید مادر قصد خیر داشت و تقصیر او نبود و به جای این کار از فردی صحبت کنید که مشابه مادر شماست و ابدا نام مادر را نیاورید و نکات مثبت فرد مشابه را بگویید.
روش دوم آشتی دادن، کمک گرفتن از افراد بزرگ فامیل (به قول معروف ریش سفیدهای فامیل) است. معمولا بزرگترها با آرام کردن شرایط و گفتن تجربیات مشابه خودشان ، باعث آرام شدن شرایط و آشتی می شوند.