برای ایمنی آستین بالا بزنیم

برای ایمنی آستین بالا بزنیم

برای ایمنی آستین بالا بزنیمدر نیم قرن گذشته، واکسیناسیون توانسته است جان بیش از ۵۰ میلیون نفر را نجات دهد. واکسن‌ها نه تنها از ما، بلکه از کسانی که دوستشان داریم هم در مقابل بیماری‌ها و ویروس‌ها مراقبت می‌کنند. در دو سال گذشته، به علت شیوع پاندمی، بسیاری از افراد واکسن‌های لازم خود یا فرزندشان را دریافت نکرده‌اند، این در حالیست که خطر ابتلا و انتقال بسیاری از بیماری‌ها و مرگ ناشی از آن‌ها هنوز وجود دارد. گروه دارویی سانوفی در تلاش است که با سبد واکسن‌های خود، روند کاهش سرعت و متوقف کردن بیماری‌ها را ادامه دهد، اما این مسئله مستلزم تلاش و توجه جمعی است تا با دریافت به موقع واکس از بروز آسیب‌های جدی جلوگیری شود. برای ایجاد ایمنی لازم در مقابل بیماری‌ها، لازم است که همه با هم آستین بالا بزنیم تا دنیایی سالم‌تر را ایجاد کنیم.

 

(چهارم الی دهم اردیبهشت، هفته جهانی ایمن‌سازی و واکیسناسیون)

امتیاز این مقاله