روانشناسی ورزشی

روانشناسی ورزشی شامل مطالعه عوامل روانی است که بر عملکرد ورزشکار در ورزش، و انواع دیگری از فعالیت های فیزیکی مشارکت دارد. روانشناسان ورزشی در دو حوزه اصلی فعالیت می کنند: (الف) کمک به ورزشکاران برای استفاده از اصول روانشناختی، برای رسیدن به سلامت روان مطلوب و به منظور بهبود عملکرد و (ب) درک چگونگی داشتن یک زندگی با تحرک کافی وفعالیت بدنی متناسب، و بهبود سلامت و رفاه در سراسر طول عمر یک فرد.

باهوش بودن با تنبلی در ارتباط است

تنبلی در افراد باهوش

باهوش بودن و دردسرهایش. تحقیقات جدید نشان داده اند آدم های باهوش بیشتر عاشق تفکر هستند و اوقات خود را با اندیشه و تفکر پر می کنند. بنابراین دنبال فعالیت های ورزشی و تحرک بدنی نیستند. برعکس آدم هایی که اهل تفکر نیستند برای پر کردن اوقات خالی خود به …

متن کامل

8 قانون تمرینی در ورزش برای ورزشکاران

قانون های تمرینی ورزشکاران

  ممکن است بازیکنان بسکتبال و فوتبال تعطیلات آخر فصل را با خوشگذرانی و شب‌زنده داری بگذرانند. اما انجام این کار به ورزشکاران حرفه‌ای توصیه نمی‌شود. ورزش برای آنها هیچ تعطیلاتی ندارد. اما ورزشکاران از مشاهده مردی که ۲۷۰ کیلو وزنه را بلند کرده و با حداکثر سرعت ۴۰۰ متر را …

متن کامل

راه های مقابله با ورزش زدگی

ورزش زدگی آفت پیشرفت شما، یکی از سرعت گیرهایی که در مسیر پیشرفت ورزشی وجود دارد ورزش زدگی است ، ورزش زدگی در رژیم های سخت غذایی و در دوره های سخت و فشرده ورزشی بوجود میاید. برای مقابله با ورزش زدگی اقدامات زیر را انجام دهید : در رشته …

متن کامل