تست هوش

بهره هوش(IQ) یک نمره به دست آمده از انواع آزمون های استاندارد بین المللی است که برای ارزیابی انسان از نظر میزان هوش طراحی شده است. از طرفی هوش هیجانی (EQ) شما در چه وضعیتی است؟ در این صفحه به تست های معتبر در این زمینه ها دسترسی دارید. بهره هوشی شما بیشتر است یا هوش هیجانی؟؟؟

این تست هوش شما را به تفکر فرو خواهد برد

تست هوش

خوب اگر آماده یک تست هوش متفکرانه هستید با سلامت دات لایف همراه شوید. لطفا به تصویر زیر که عکس یک اتوبوس هستید نگاه کنید و بفرمایید اتوبوس در کدام جهت در حال حرکت هست ، چپ یا راست شما باید خیلی زود جواب این سوال را بدهید. توانستید یک …

متن کامل

هوش هیجانی (EQ)

هوش هیجانی (EQ)

  هوش هیجانی چیست ؟ هوش هیجانی توانایی است که به شما در تشخیص و مدیریت احساسات خود و احساسات دیگران کمک می کند. EQ به طور کلی شامل سه مهارت است : آگاهی از هیجانات که شامل توانایی تشخیص احساسات خود و دیگران است. توانایی مهار احساسات و به …

متن کامل