محاسبه دوران تخمک گذاری

تخمک گذاری بخشی از چرخه قاعدگی زن است که به موجب آن یک فولیکول بالغ (بخشی از تخمدان) جدا می شود و به عنوان یک تخمک یا گامت ماده شناخته می شود. تخمک پس از جدا شدن از تخمدان به سمت پایین و به درون لوله فالوپ حرکت می کند که ممکن است در آنجا توسط یک اسپرم بارور شود و یا پس از 12 تا 24 ساعت تحلیل رود.
شش روش محاسبه زمان تخمک گذاری عبارتند از روش تقویم، روش دمای پایه بدن، روش موکوس سرویکس، کیت پیش بینی تخمک گذاری، نمونه برداری مستقیم از تخمدان ها، و استفاده از چارت تخمک گذاری.

دمای پایه ی بدن و کیفیت موکوس سرویکس و پیش بینی زمان تخمک گذاری

دمای پایه ی بدن و کیفیت موکوس سرویکس و پیش بینی زمان تخمک گذاری

دمای پایه ی بدن و کیفیت موکوس سرویکس در پیش بینی زمان تخمک گذاری کاربرد دارد. دمای پایه ی بدن شما (BBT) در یک دوره ی 24 ساعته می بایست پایین ترین دمای بدن شما در روز باشد. برای سنجیدن درست و صحیح دمای پایه ی بدن ، شما باید …

متن کامل

کیت پیش بینی کننده زمان تخمک گذاری

کیت های پیش بینی کننده زمان تخمک گذاری

یک کیت پیش بینی کننده تخمک گذاری (OPK) ، شما را در تشخیص دوران باروری خود در چرخه ی جنسی ماهانه یاری می کند که در واقع این همان بازه ی زمانی است که با احتمال زیاد نتیجه ی یک رابطه ی جنسی ، منجر به بارداری می شود؛ البته …

متن کامل

روش های پیش بینی زمان تخمک گذاری

روش های پیش بینی زمان تخمک گذاری به شما کمک خواهد کرد تا بهترین زمان را برای رابطه جنسی خود انتخاب کنید و خیلی زود صاحب فرزند شوید. وقتی شما در دوران تخمک گذاری قرار دارید و یک تخمک بالغ می خواهد از یکی از تخمدان ها آزاد شود ، …

متن کامل

نحوه ی استفاده از چارت تخمک گذاری

چارت-تخمک-گذاری

نحوه ی استفاده از چارت تخمک گذاری را آموزش دیده اید؟ چطور می توان به وسیله ی جدول بندی دمای پایه ی بدن و کیفیت موکوس سرویکس زمان تخمک گذاری را پیش بینی کرد؟ جدول بندی دمای پایه ی بدن و حالت موکوس سرویکس یک روش طبیعی و رایگان برای …

متن کامل