سازمان های دولتی

 

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران

معاونت بهداشت

معاونت غذا و دارو

معاونت تحقیقات و فناوری

سازمان جهانی بهداشت در ایران

سامانه آموزش سلامت همگانی

سامانه بانک تخصصی ویدئو سلامت

سامانه کتابخانه همراه سلامت

سامانه مدیریت مفاهیم حوزه سلامت

مرکز سلامت محیط و کار

اداره کنترل سل و جذام

مجمع خیرین سلامت

انستیتو پاستور

سامانه های انستیتو پاستور

سامانه پذیرش بیمار بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور

انتقال خون

شرکت مادر تخصصی پالایش و پژوهش خون

سایت جمعیت هلال احمر ایران

سامانه اطلاعات پژوهشی کشور

سامانه بانک جامع مقالات پزشکی

مرکز مقاومت بسیج وزارت بهداشت

سامانه اورژانس تهران

سامانه سازمان انتقال خون ایران

سامانه چاپ آنلاین کارت اهدای خون

سامانه مرکز مشاوره دانشگاه تهران

سامانه سازمان نظام پزشکی کشور

سامانه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی

سامانه خبری و اطلاع رسانی وبدا (وزارت بهداشت و درمان و آموزش کشور)